Ambalare

Ambalare

Specialiștii noștri asigură ambalarea în siguranță și în condiții tehnice optime a bunurilor dumneavoastră. Fiecare bun ambalat este etichetat și conține instrucțiuni de manipulare și dezambalare specifice.

Ambalarea se realizează în raport cu particularitățile morfologice și cu proprietățile fizico-mecanice ale bunurilor culturale mobile și asigură protecția deplină a obiectelor împotriva diverșilor factori de risc.