Oferte speciale

Oferte Speciale

OFERTA PENTRU ARTIȘTI

Depozitare atelier

Asigură servicii de depozitare a întregii producții de atelier a unui artist, în regim de spațiu personalizat sau container, însotit de asigurare, cu stricta respectare a condițiilor de conservare muzeală reglementate. Plata tarifului de depozitare se poate realiza anual/la doi ani etc. prin compensare cu o lucrare (sau punerea în vânzare a unei lucrări, după caz). Serviciul de depozitare de atelier al unui artist se poate asigura și temporar, aferent tranzitului între două spații de atelier ori pe perioada renovării unui atelier etc.

Depozitare și promovare

Asigură pentru artist sau pentru moștenitorii acestuia servicii de depozitare a atelierului artistului, în paralel cu servicii de promovare a operei artistului, prin urmărirea oportunităților expoziționale și introducerea de lucrări ale artistului în expoziții temporare, organizate în România sau străinătate, de muzee ori alte instituții, totodată prin plasarea de lucrări ale acestuia, cu titlu de împrumut sau de donație, în expoziții permanente ale muzeelor. Finalmente, în cazul în care artistul acordă mandat, se poate poate intermedia donarea întregului atelier de artist către muzee cu tematică adecvată, din România sau străinătate.

Gestiune interese artist

Asigură pentru artist serviciile de depozitare și promovare referite mai sus, împreună cu administrarea patrimoniului artistic depozitate, inclusiv prin valorificarea acestuia treptată și optimă, în beneficiul artistului și/sau moștenitorilor acestuia, inclusiv în beneficiul unei fundații omonime, create în acest scop.

OFERTA PENTRU MUZEE

Depozitare temporară

Asigură servicii de depozitare a patrimoniului muzeal, în tot sau în parte, spre exemplu pe parcursul unei renovări, în regim de spațiu personalizat sau containerizat, însotit de asigurare, cu stricta respectare a condițiilor de conservare muzeală reglementate.

Depozitare de lungă durată

Poate asigura servicii de depozitare continuă pentru muzeele cu spațiu insuficient de depozitare, în condiții competitive, la costuri mai scăzute decât cele de amenajare și întreținere a unui spațiu propriu de depozitare muzeală.